ติดต่อเราlocation เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

phone +66 2056 4020-4

email inquiry@nomuratrading.co.th