นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ส คอนซอลิเดชั่น จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า“ นานา”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและถือว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเป็นหน้าที่ที่สำคัญ
เราขอมอบนโยบายต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล, นานา ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
นานา จัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและดำเนินการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจาก นานา

การดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย
นานา ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสี่ยงรวมถึง การล่วงล้ำจากภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาต, การสูญหาย, การทำลาย, และการเปลี่ยนแปลง

การปรับปรุง
ในส่วนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล “นานา” จะตรวจสอบและปรับปรุงบทความก่อนหน้านี้ตามความเหมาะสม ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจถูกแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ส คอนซอลิเดชั่น จำกัด
ประธานบริษัท
คาซุยูกิ มินามิ