Care Fort เครื่องกำจัดผ้าอ้อมและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจำพวก PPE, Mask หรือ ขยะที่มีโอกาสติดเชื้อ
ที่สถาบัน Kitasato และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย Kitasato University Medical Center ที่ญี่ปุ่นได้มีผลการทดสอบ
แล้วว่าสามารถปิดผนึกเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าในแมว (Feline infectious peritonitis virus) และ
เชื้อคาลิซิไวรัสในแมว (Feline calicivirus) (ไข้หวัดแมว) ที่จะเข้าสู่ร่างกายคนได้
ทำให้มั่นใจได้ว่า Care fort จะช่วยป้องกันการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสที่มาจากแมวและขยะติดเชื้อได้
สถาบันทดสอบ: Kitasato Research Institute , Kitasato University Medical Center
วันที่ออกเอกสารผลทดสอบ : 20 พฤษภาคม 2564, 19 มิถุนายน 2555